Informator turystyczny

Sugerujemy zapoznanie się z tym informatorem przed wyjazdem z Polski. Na przykład dzięki informacjom zawartym na stronie 21, można tak zaplanować podróż, aby ominąć wzmożony ruch na autostradach i granicy.