Chorwacja

Chorwaci są częścią grupy plemion indoeuropejskich znanych pod wspólną nazwą Słowianie. Również powiązani są jednym wspólnym językiem. Praojczyzna Chorwatów znajdowała się na północny wschód od gór zwanych Karpatami, na rozległych pastwiskach i dolinach, które przecinały rzeki Wisła, Płn. i Płd. Bug, Dniepr, Prut. Chociaż wiadomości o osiedlaniu się Słowian na tych terenach znane są od połowy pierwszego tysiąclecia przed urodzeniem Chrystusa, to bardziej wiarygodne informacje pochodzą z I. i II. w. n. e.

Demografia

Chorwację zamieszkuje prawie 4,5 mln mieszkańców (4 493 312 w 2007). Istnieje tendencja spadkowa spowodowana głównie emigracją zarobkową do krajów zachodnich, ujemnym przyrostem naturalnym oraz emigracją Serbów do rodzinnego kraju – Serbii. Znaczna większośćludności mieszka w miastach (64%); wieś zamieszkuje 36%.

Turystyka

Do 1990 roku, kiedy to rozpadła się Jugosławia, ten dział gospodarki przynosił największą część dewizowych dochodów państwa. Turystyka skupiała się głównie na wybrzeżu dalmatyńskim i w Istrii, znajdowały się tam liczne uzdrowiska i kąpieliska morskie. Wewnątrz kraju ruch turystyczny był relatywnie niewielki. Konflikty zbrojne związane z rozpadem Jugosławii znacznie ograniczyły ruch turystyczny. Wojna domowa zdewastowała dużą część infrastruktury turystycznej, także zabytkowe miasta jak Pula, Split czyDubrownik, pełne atrakcji turystycznych, uległy poważnym zniszczeniom. Od 1997 roku przemysł turystyczny jest powoli odbudowywany, a sama Chorwacja staje się coraz bardziej popularnym celem przyjazdów wśród turystów. Obecnie turystyka jest znów ważnym i dochodowym działem gospodarki. Obywatele Unii Europejskiej mogą przekroczyć granicę i przebywać na terenie kraju do 90 dni bez posiadania paszportu, legitymując się jedynie dowodem osobistym.

Chorwacja posiada bardzo urozmaicone, wyjątkowe w skali świata wybrzeże. Ten typ wybrzeża z licznymi podłużnymi wyspami ustawionymi równolegle do linii brzegowej, został nazwany dalmatyńskim od nazwy chorwackiego wybrzeża.

żródło: Wikipedia

Przydatne informacje:

 

Święta i dni wolne od pracy:
1 stycznia – Nowy Rok
6 stycznia – Święto Trzech Króli
Wielkanoc
1 maja – Święto Pracy
Boże Ciało
22 czerwca – Dzień Walki z Faszyzmem
25 czerwca – Święto Narodowe Chorwacji
5 sierpnia – Dzień Zwycięstwa i Dziękczynienia
15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP
8 października – Dzień Niepodległości
1 listopada – Wszystkich Świętych
25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie
 
Dla kierowców:
Limit alkoholu we krwi: .0,5 promila (0,0% dla kierowców w wieku 16-24 lat, kierowców zawodowych, oraz pojazdów powyżej 3,5 tony)
jazda na światłach: 1 listopada – 1 marca