Vodice

Miasto jest głównym ośrodkiem wypoczynkowym dla mieszkańców pobliskiego Szybenika oraz miejscem w którym głównie wypoczywają Polacy, Czesi, Słowacy, Niemcy i Austriacy.

Pierwsza wzmianka o Vodicach pochodzi z 1402 roku, z czasów przynależności do Wenecji, niemniej osadnictwo w tym miejscu było już w epoce żelaza, a w starożytności była tu rzymska osada Arausa. Znaczący rozwój osadnictwa i przyrost ludności datuje się na początek XVI wieku, co wiąże się z przemieszczaniem ludności ku wybrzeżu w związku najazdami tureckimi. W XVI wieku Vodice otoczono murami i wieżami obronnymi. Po upadku Wenecji w 1797 roku Vodice przeszły pod panowanie Austrii. W okresie od 1806 do 1813 roku były w administracji francuskiej, po czym znowu wróciły pod władzę króla Austrii. Polski król Ludwik Węgierski był również królem Chorwacji i Węgier jako Ludwik I.

Źródło: Wikipedia